Kinderzorg Utrecht

De Stichting Kinderzorg Utrecht helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. De stichting is een vermogensfonds dat de opbrengst van het vermogen inzet voor financiële ondersteuning van bovengenoemde doelgroep.

 

Actueel

Op woensdag 19 oktober 2016 heeft er in Amersfoort Nu een artikel gestaan over Stichting Kinderzorg Utrecht en over de samenwerking binnen Pact Sam Sam. Pact Sam Sam is een netwerk van Amersfoortse vrijwilligersorganisaties met als doelstelling armoede efficiënter te bestrijden. In de aanloop naar het vijfjarig bestaan, belichtte Amersfoort Nu wekelijks een organisatie die bij Pact Sam Sam betrokken is. In dit artikel vertelt Bas van ‘t Eind, voorzitter van de stichting Kinderzorg Utrecht, over de stichting. Klik hier om het artikel te lezen.