Kinderzorg Utrecht

De Stichting Kinderzorg Utrecht helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. De stichting is een vermogensfonds dat de opbrengst van het vermogen inzet voor financiële ondersteuning van bovengenoemde doelgroep.

 

April 2014

Stichting Leergeld Amersfoort en Stichting Kinderzorg Utrecht starten samenwerking

Stichting Leergeld Amersfoort en Stichting Kinderzorg Utrecht hebben een overeenkomst gesloten waarin het helpen van de gemeenschappelijke doelgroep – kinderen en jongeren – centraal staat. Op een bijeenkomst van Pact Sam Sam in Amersfoort kwamen de besturen van beide stichtingen met elkaar in contact. Zij ontdekten dat zij vergelijkbare doelgroepen ondersteunen. St. Kinderzorg richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar met als doel hen dezelfde kansen te bieden als leeftijdsgenoten, ook indien de financiële positie van de ouders die niet toelaat. Stichting Leergeld richt zich primair op schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar.

Er zijn duidelijke parallellen tussen beide stichtingen. Om die reden hebben beide organisaties gesprekken gevoerd om de doelgroep zo goed en effectief mogelijk te helpen. Dit heeft ertoe geleid dat er een overeenkomst is gesloten en Kinderzorg Utrecht een bedrag ter beschikking heeft gesteld waarmee Leergeld Amersfoort een groot aantal kinderen in Amersfoort kan helpen.

De overeenkomst is vooralsnog gesloten voor één jaar. De organisaties bekijken na afloop van deze periode op welke wijze de samenwerking kan worden voortgezet. Het contact tussen beide partijen is een mooi resultaat van het initiatief van Pact Sam Sam om vrijwillige organisaties met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren en elkaar te versterken.