Doelstelling

De Stichting Kinderzorg Utrecht biedt een helpende hand wanneer kinderen en jongeren vanwege gemeentelijke regelgeving, overheidsvoorwaarden en sociale wetgeving tussen wal en schip dreigen te vallen. Financiële ondersteuning wordt uitsluitend gegeven indien reguliere voorzieningen niet toereikend zijn. Het bestuur van de stichting beoordeelt de ingediende aanvragen. De stichting richt zich onder meer op het bieden van financiële ondersteuning bij de volgende situaties.

Onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van elk kind. Een kind dat moeilijk leert op school, kan gebaat zijn bij extra huiswerkbegeleiding. De stichting kan hiervoor een financiële bijdrage leveren. Ook kan de stichting financieel bijdragen als kinderen geplaatst worden in een medisch kinderdagverblijf of andere noodzakelijke voorzieningen.

Vervoer

Ook gehandicapte kinderen en jongeren willen graag meereizen met de ouders. Dat kan problemen geven als het vervoermiddel daar niet geschikt voor is. Met een financiële bijdrage van de stichting kan hier mogelijk in voorzien worden. Ook kan het voorkomen dat er een financiële bijdrage nodig is voor aangepast vervoer naar school.

Huisvesting

Als er in een woning aangepaste voorzieningen nodig zijn kan de stichting hiervoor een financiële bijdrage leveren. Ook in het geval dat jongeren op zichzelf gaan wonen en er te weinig financiële armslag is kan het bestuur van de stichting besluiten een financiële bijdrage te leveren. Ook hier geldt de regel: indien dit echt noodzakelijk is, er een redelijke aanvraag wordt gedaan en er, aantoonbaar, geen andere mogelijkheden zijn.

Ontspanning

Sporten is gezond en bevordert de sociale integratie. Wanneer een lidmaatschap van een sportvereniging er onverhoopt niet in zit, kan de stichting wellicht bijdragen in de kosten zodat kinderen toch kunnen sporten. Ook hier geldt dat er eerst bij o.a. gemeentelijke fondsen geprobeerd moet zijn een bijdrage te ontvangen.

Speeltoestellen bij scholen zorgen ervoor dat kinderen voldoende blijven bewegen, ook voor gehandicapte kinderen is dit belangrijk. De stichting kan bijvoorbeeld bijdragen aan de aanschaf van gerichte speeltoestellen.

Het is niet voor iedereen weggelegd om jaarlijks op vakantie te gaan. De stichting biedt gezinnen de mogelijkheid om in de zomer uitstapjes te kunnen maken en ondersteunt organisaties die vakanties voor kinderen organiseren die anders thuis blijven.