ANBI gegevens

1. Naam

Statutair : Stichting “Kinderzorg-Utrecht”, Hervormd Regionaal Fonds voor Jeugdwelzijnswerk
Publicitair: Stichting Kinderzorg-Utrecht

2. RSIN

812626412

3. Contactgegevens

Adres : Druivengaarde 16, 3992 KR, Houten
Email : info@kinderzorg-utrecht.nl
Telefoon : 030-6342638
Internet : www.kinderzorg-utrecht.nl

4. Doelstelling

Het verlenen van financiële hulp aan kinderen en jongeren t/m 22 jaar, die wonen in de provincie Utrecht, en die niet op andere wijze financieel ondersteund kunnen worden.

5. Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Bestemd voor kinderen en jongeren t/m 22 jaar
Deze moeten wonen in de provincie Utrecht
Aanvraag kan alleen worden gedaan door een intermediair
Voorliggende voorzieningen zijn niet mogelijk
Aanvraag moet een concreet doel bevatten
Aanvraag kan gedaan worden zowel voor een individueel kind als voor een groep kinderen

6. Bestuur

Voorzitter : de heer J.J. van Bennekom
Secretaris : mevrouw M.J. van der Wilt-Hoogenboom
Penningmeester : de heer I. Vos
Bestuurslid : mevrouw C. Schneider-van den Berg
Bestuurslid : mevrouw G. Lokhorst-van de Lagemaat
Bestuurslid: de heer J. Boele

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voor gemaakte onkosten wordt een vergoeding gegeven.

7. Actueel activiteitenverslag

Het bestuur vergadert 4 maal per jaar en bespreekt de aanvragen die gedaan zijn. Afhankelijk van de behoefte komt het bestuur vaker bij elkaar.
De secretaris ontvangt alle aanvragen, bereidt de vergaderingen voor en informeert de aanvragers over de bijdrage die wordt gegeven.
Er wordt incidenteel samengewerkt met andere instanties.

8. Baten en lasten

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Stichting Kinderzorg-Utrecht is een vermogensfonds. De baten van de Stichting Kinderzorg-Utrecht bestaan vrijwel geheel uit de opbrengsten van het Stichtingsvermogen. Voorts ontvangt de Stichting met enige regelmaat giften, overwegend van Diaconieën van kerken in de provincie Utrecht.
Tot de lasten worden gerekend, de bijdragen en giften aan kinderen en jongeren t/m 22 jaar die een beroep hebben gedaan op de Stichting Kinderzorg-Utrecht. Verder worden de uitgaven weergegeven die samenhangen met het Stichtingsvermogen en met de administratie en het besturen van de Stichting.

Standaardformulier Publicatieplicht Vermogensfondsen