Geschiedenis

Stichting Kinderzorg Utrecht kent een voorgeschiedenis van meer dan honderd jaar. Op 9 januari 1907 werd de Vereniging Kinderzorg opgericht. De Diaconie van de Hervormde Kerkenraad van de provincie Utrecht vond het de taak van de kerk om te zorgen voor kinderen van de gemeenten die aan de ouderlijke macht werden onttrokken. De vereniging heeft van 1908 tot 1977 het kinderhuis Aldegonde in Amersfoort bestuurd om de onder voogdij gestelde kinderen te huisvesten en voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Nadat op grond van maatschappelijke ontwikkelingen de jeugdzorg op een andere manier werd georganiseerd, is het kinderhuis gesloten. Enkele jaren daarna is het verkocht.

In 1989 is de vereniging een stichting geworden. Van de opbrengsten uit het kapitaal van het verkochte kinderhuis wordt financiële steun verleend aan kinderen en jongeren in de provincie Utrecht als deze steun niet wordt verleend door overheden of andere subsidie verstrekkende instellingen.

Indien u meer wilt weten over de geschiedenis van Vereniging Kinderzorg-Utrecht, kunt u hier het boekje ‘Verleden en heden van de Hervormde Vereniging Kinderzorg-Utrecht’ downloaden (let op: PDF 21MB).