Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over de werkwijze van Stichting Kinderzorg Utrecht? Kijk dan of wij deze hieronder al voor u beantwoord hebben. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat is Kinderzorg Utrecht?

De Stichting Kinderzorg Utrecht helpt kinderen en jongeren tot en met 22 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. De stichting is een vermogensfonds dat de opbrengst van het vermogen inzet voor financiële ondersteuning van bovengenoemde doelgroep.

Hoe kan bij jullie financiële steun aanvragen?

Aanvragen kunnen zowel online als schriftelijk bij ons worden ingediend. Op de pagina Financiële steun vindt u een online invulformulier en een formulier dat u kunt downloaden, printen en toesturen. U moet één van deze mogelijkheden gebruiken.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

U kunt een aanvraag indienen als er aantoonbaar geen ‘voorliggende voorziening’ is. Dat wil zeggen dat wij geen bijdrage of vergoeding geven als u deze via een andere instantie kunt verkrijgen. Te denken valt aan de Gemeentelijke Sociale Dienst, Fonds Jeugdsport, bijzondere bijstand, etc. Het moet blijken of u de aanvraag al elders heeft gedaan en dat deze is geweigerd.

Wat moet er in ieder geval in de aanvraag vermeld worden?

Een aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

– de naam van het kind/de jongere
– de leeftijd
– het adres en de woonplaats
– de omschrijving waarom de aanvraag wordt gedaan
– concreet het bedrag dat wordt aangevraagd
– of er andere mogelijkheden zijn benut

Wanneer wordt een aanvraag behandeld?

Het bestuur van de stichting vergadert één keer per kwartaal. Het duurt dus maximaal drie maanden voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen. Zodra de vergadering heeft plaatsgevonden, krijgt de aanvrager zo spoedig mogelijk bericht of de aanvraag wel of niet is gehonoreerd. In urgente situaties (tot 500 euro) kan het bestuur besluiten de aanvraag eerder in behandeling te nemen.

Wat is het maximum bedrag dat kan worden aangevraagd?

Elke aanvraag wordt apart bekeken. Er is geen maximum aan het bedrag. Momenteel variëren de bedragen tussen € 50,00 en € 3000,00.

Kan ik voor mijzelf financiële steun aanvragen?

Nee, u kunt voor uzelf geen aanvraag doen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die zijn ingediend door medewerkers van bijvoorbeeld gemeentelijke instanties, hulpverlenende instellingen of kerkgenootschappen.

Kan er een aanvraag worden gedaan als het benodigde al is aangeschaft?

Nee, de aanvraag moet worden gedaan voordat het benodigde wordt aangeschaft. Kinderzorg Utrecht draagt niet bij aan schulden en achterstanden. Overleg met een intermediair als er financiële moeilijkheden zijn.