Veelgestelde vragen

Hebt u vragen over de werkwijze van Stichting Kinderzorg Utrecht? Kijk dan of wij deze hieronder al voor u beantwoord hebben. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan bij jullie een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen zowel online als schriftelijk bij ons worden ingediend. Op de pagina Aanvragen vindt u een online invulformulier en een formulier dat u kunt downloaden, printen en toesturen. U moet één van deze mogelijkheden gebruiken.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

U kunt een aanvraag indienen als er aantoonbaar geen ‘voorliggende voorziening’ is. Dat wil zeggen dat wij geen bijdrage of vergoeding geven als u deze via een andere instantie kunt verkrijgen. Te denken valt aan de Gemeentelijke Sociale Dienst, Fonds Jeugdsport, bijzondere bijstand, etc. Het moet blijken of u de aanvraag al elders heeft gedaan en dat deze is geweigerd.

Wat moet er in ieder geval in de aanvraag vermeld worden?

Een aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

– de naam van het kind/de jongere
– de leeftijd
– het adres en de woonplaats
– de omschrijving waarom de aanvraag wordt gedaan
– concreet het bedrag dat wordt aangevraagd
– of er andere mogelijkheden zijn benut

Wanneer wordt een aanvraag behandeld?

Het bestuur van de stichting vergadert één keer per kwartaal. Het duurt dus maximaal drie maanden voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen. Zodra de vergadering heeft plaatsgevonden, krijgt de aanvrager zo spoedig mogelijk bericht of de aanvraag wel of niet is gehonoreerd. In urgente situaties (tot 500 euro) kan het bestuur besluiten de aanvraag eerder in behandeling te nemen.

Wat is het maximum bedrag dat kan worden aangevraagd?

Elke aanvraag wordt apart bekeken. Er is geen maximum aan het bedrag. Momenteel variëren de bedragen tussen € 50,00 en € 3000,00.

Kan ik voor mijzelf een aanvraag doen?

Nee, u kunt voor uzelf geen aanvraag doen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die zijn ingediend door medewerkers van bijvoorbeeld gemeentelijke instanties, hulpverlenende instellingen of kerkgenootschappen.