Steun ons

Dankzij uw steun kunnen wij nog meer kinderen en jongeren een helpende hand bieden wanneer de omstandigheden daarom vragen. U kunt dat doen door een financiële bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL53RABO0137566247 ten name van Stichting Kinderzorg Utrecht te Zeist. De stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI, klik voor de gegevens) waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.