Kinderzorg Utrecht

16 juni 2020

Geslaagde corona-actie van Stichting Kinderzorg Utrecht

Maar liefst 775 kinderen en jongeren tot en met 22 jaar uit de provincie Utrecht mochten een spel, een boek, hobbyspullen of speelgoed uitzoeken. Stichting Kinderzorg Utrecht organiseerde in april en mei een speciale corona-actie om kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen iets extra’s te bieden gedurende de periode dat zij niet naar school konden.

De actie is o.a. bekend gemaakt via het prikbord op de website van Pact Sam Sam Amersfoort, de Armoedecoalitie in de stad Utrecht en de website van Kinderzorg Utrecht. Mensen die vonden dat zij voor de actie in aanmerking kwamen konden een eenvoudig formulier invullen en opgeven wat de kinderen graag wilden hebben. Per kind mocht een bedrag tussen de 25 en 35 euro uitgegeven worden met een maximum van 200 euro per gezin. Vanuit de stad Utrecht zijn heel veel aanvragen binnengekomen en gehonoreerd. Maar ook uit andere plaatsen in de provincie Utrecht zijn diverse aanvragen goedgekeurd. Aanvragen vanuit Amersfoort bleven achter waarop Kinderzorg de wijkteams uit Amersfoort heeft aangeschreven om de actie onder de aandacht te brengen. Dit heeft positief gewerkt.

Kinderzorg is blij dat zij naast de speciale corona-actie ook haar reguliere werk voor kwetsbare kinderen onder de aandacht heeft kunnen brengen van intermediairs. Er was o.a. contact met diverse Buurtteams in Utrecht, het Buurtteampastoraat, De Tussenvoorziening, SAVE en Home Start. We konden 100 waardebonnen overhandigen aan de Stichting Al Amal die door hen werden uitgedeeld aan gezinnen met een laag inkomen.

In totaal heeft Stichting Kinderzorg Utrecht ruim 22.000 euro uitgegeven aan de speciale corona actie. Op 9 mei 2020 is de actie gestopt.

 

 

De Stichting Kinderzorg Utrecht helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. De stichting is een vermogensfonds dat de opbrengst van het vermogen inzet voor financiële ondersteuning van bovengenoemde doelgroep.