Kinderzorg Utrecht

De Stichting Kinderzorg Utrecht helpt kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Utrecht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Zij kunnen in de positie terechtkomen dat ze niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als hun leeftijdgenoten. Stichting Kinderzorg Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren die nergens anders geholpen kunnen worden door middel van een financiële ondersteuning en biedt perspectief in een schijnbaar uitzichtloze situatie. De stichting is een vermogensfonds dat de opbrengst van het vermogen inzet voor financiële ondersteuning van bovengenoemde doelgroep.


“Tegenwoordig kampen steeds meer mensen met financiële problemen. Dit kan mentale en fysieke problemen tot gevolg hebben en mensen kunnen in een sociaal isolement komen. Elke dag lijkt dan hetzelfde en er is weinig te doen.

Het is voor kinderen en hun gezinnen van onschatbare waarde om de kans te krijgen er even tussenuit te gaan.

Kinderzorg Utrecht levert hier een financiële bijdrage aan en zo hebben een aantal gezinnen met een minimum inkomen de afgelopen zomer een onvergetelijke vakantie gehad!”